Om klubben

Västanfors Båtklubb

Besöksadress:

Udden 1

737 30 Fagersta

0223-13000

styrelsen@vastanforsbatklubb.se

Det här är Västanfors Båtklubb

 

 

Vi är en ideell förening bestående av ca 270 medlemmar. I hamnen finns det ca 200 st båtar av olika storlekar. Föreningens målsättning är att främja intresset för båtsport, friluftsliv och att tillvarata medlemmarnas intressen.

 

När slitaget på bryggor, bommar, byggnader m m blir stort anordnas arbetsdagar där så många medlemmar som möjligt bör hjälpa till. I dagsläget är det endast ett fåtal som ställer upp och därför går arbetet med nya bryggor långsamt, trots trycket från medlemmar i kö.