Om klubben

Västanfors Båtklubb

Besöksadress:

Udden

Båthamnsvägen 10

737 30 Fagersta

0223-13000

styrelsen@vastanforsbatklubb.se

På tisdagar från kl. 09:00

med start den 9 januari kommer en

arbetsgrupp att träffas för att arbeta

med diverse uppgifter på området.

Alla medlemmar som känner för lite

samvaro med andra medlemmar är

välkomna, man kan dyka upp de

tisdagar när man kan och känner för det.

Just nu arbetar man med att fixa till

svetsboden, och få utrustning på plats.

Välkomna hälsar materialförvaltarna

Det här är Västanfors Båtklubb

 

 

Vi är en ideell förening bestående av ca 270 medlemmar. I hamnen finns det ca 200 st båtar av olika storlekar. Föreningens målsättning är att främja intresset för båtsport, friluftsliv och att tillvarata medlemmarnas intressen.

 

När slitaget på bryggor, bommar, byggnader m m blir stort anordnas arbetsdagar där så många medlemmar som möjligt bör hjälpa till. I dagsläget är det endast ett fåtal som ställer upp och därför går arbetet med nya bryggor långsamt, trots trycket från medlemmar i kö.